ทะเบียนโรงเรียน สพป.พัทลุง เขต 2
บ้านร่มโพธิ์ไทร
โรงเรียนขนาดเล็ก เปิดสอนระดับ ปฐมวัย - ประถมฯ
รหัส
SMIS 8 หลัก93010103
PERCODE 6 หลัก340185
กระทรวง 10 หลัก1093340185
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านร่มโพธิ์ไทร
ชื่อ (อังกฤษ)-
หมู่ที่4
ถนน
หมู่บ้านหมู่ 4 บ้านร่มโพธิ์ไทร
ตำบลแม่ขรี
อำเภอตะโหมด
จังหวัดพัทลุง
รหัสไปรษณีย์93160
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์074-632034
อีเมล์แอดเดรส93010103@phatthalung2.go.th
เว็บไซต์http://school.phatthalung2.go.th/93010103
คำนวณการเดินทาง

พิกัด


Latitude
7.33583
Longitude
100.091987

KM.

นางสาว พนัดดา สุทธิกาญจน์
ตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน
วิทยฐานะ/ระดับ
เกษียณอายุ
นาง จิตติมา เขียวจีน
ตำแหน่งครู
วิทยฐานะ/ระดับ
เกษียณอายุ
นาย สะกะริยา ขุนจันทร์
ตำแหน่งครู
วิทยฐานะ/ระดับ
เกษียณอายุ
นาง ชุติกาญจน์ กนิษฐ์สกุล
ตำแหน่งครู
วิทยฐานะ/ระดับ
เกษียณอายุ
นางสาว ทิพย์วรรณ เพชรสุทธิ์
ตำแหน่งครู
วิทยฐานะ/ระดับ
เกษียณอายุ
นางสาว วาสนา สันหละ
ตำแหน่งครู
วิทยฐานะ/ระดับ
เกษียณอายุ
นาย สามารถ เนียมนำ
ตำแหน่งครู
วิทยฐานะ/ระดับ
เกษียณอายุ
นางสาว คุณัญญา มณีพันธุ์
ตำแหน่งลูกจ้างชั่วคราว (ครูอัตราจ้าง งบโรงเรียน)
วิทยฐานะ/ระดับ
เกษียณอายุ
นางสาว ฮาลีมะฮ์ ทับทุ่ย
ตำแหน่งลูกจ้างชั่วคราว (ธุรการโรงเรียน)
วิทยฐานะ/ระดับ
เกษียณอายุ
นางสาว กัลยา ดำสุทธิ์
ตำแหน่งลูกจ้างชั่วคราว (ครูพี่เลี้ยง)
วิทยฐานะ/ระดับ
เกษียณอายุ
นาย อับดลเลาะ โต๊ะขวัญ
ตำแหน่งลูกจ้างชั่วคราว (วิทยากร)
วิทยฐานะ/ระดับ
เกษียณอายุ
นาย สมศักดิ์ ภัยเนียม
ตำแหน่งลูกจ้างชั่วคราว (นักการภารโรง งบ สพฐ.)
วิทยฐานะ/ระดับ
เกษียณอายุ
รหัสโครงการชื่อโครงการปีโรงเรียน
ปีเจ้าของผลงาน/หน่วยงานเรื่อง/หัวข้อระดับของผลงาน