ทะเบียนโรงเรียน สพป.พัทลุง เขต 2
บ้านเกาะเสือ
โรงเรียนขนาดเล็ก เปิดสอนระดับ ปฐมวัย - ประถมฯ
รหัส
SMIS 8 หลัก93010158
PERCODE 6 หลัก340152
กระทรวง 10 หลัก1093340152
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านเกาะเสือ
ชื่อ (อังกฤษ)-
หมู่ที่8
ถนน
หมู่บ้านหมู่ 8 บ้านเกาะเสือ
ตำบลเกาะหมาก
อำเภอปากพะยูน
จังหวัดพัทลุง
รหัสไปรษณีย์93120
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์074-650029
อีเมล์แอดเดรส93010158@phatthalung2.go.th
เว็บไซต์http://school.phatthalung2.go.th/93010158
คำนวณการเดินทาง

พิกัด


Latitude
7.437322
Longitude
100.367683

KM.

นางสาว ไหมหยาน หลีโส๊ะ
ตำแหน่งครู
วิทยฐานะ/ระดับ
เกษียณอายุ
นางสาว ปราณี เจ๊ะสือแม
ตำแหน่งครู
วิทยฐานะ/ระดับ
เกษียณอายุ
นาง ปานีดา เกษตกาลา
ตำแหน่งครู
วิทยฐานะ/ระดับ
เกษียณอายุ
นางสาว สุนิสา ม้งชูเรือง
ตำแหน่งครูผู้ช่วย
วิทยฐานะ/ระดับ
เกษียณอายุ
นาง รวิพร ฝาหละเหย็บ
ตำแหน่งลูกจ้างชั่วคราว (ธุรการโรงเรียน)
วิทยฐานะ/ระดับ
เกษียณอายุ
นาย อนุวัต เหล็มสัน
ตำแหน่งลูกจ้างชั่วคราว (นักการภารโรง งบ สพฐ.)
วิทยฐานะ/ระดับ
เกษียณอายุ
รหัสโครงการชื่อโครงการปีโรงเรียน
ปีเจ้าของผลงาน/หน่วยงานเรื่อง/หัวข้อระดับของผลงาน