ทะเบียนโรงเรียน สพป.พัทลุง เขต 2
วัดควนเผยอ
โรงเรียนขนาดเล็ก เปิดสอนระดับ ปฐมวัย - ประถมฯ
รหัส
SMIS 8 หลัก93010166
PERCODE 6 หลัก340132
กระทรวง 10 หลัก1093340132
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)วัดควนเผยอ
ชื่อ (อังกฤษ)-
หมู่ที่10
ถนน
หมู่บ้านหมู่ 10 บ้านควนเผยอ
ตำบลดอนประดู่
อำเภอปากพะยูน
จังหวัดพัทลุง
รหัสไปรษณีย์93120
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์074-618726
อีเมล์แอดเดรส93010166@phatthalung2.go.th
เว็บไซต์http://school.phatthalung2.go.th/93010166
คำนวณการเดินทาง

พิกัด


Latitude
7.2590558
Longitude
100.2986561

KM.

นาย ธนา กาญจนะแก้ว
ตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน
วิทยฐานะ/ระดับ
เกษียณอายุ
นางสาว เบญจพร ยิ้มแก้ว
ตำแหน่งครู
วิทยฐานะ/ระดับ
เกษียณอายุ
นางสาว ภาวดี เกตุแก้ว
ตำแหน่งครู
วิทยฐานะ/ระดับ
เกษียณอายุ
นาง อวัศยา สาเหล็ม
ตำแหน่งครู
วิทยฐานะ/ระดับ
เกษียณอายุ
นางสาว ณาตยา ไชยเมือง
ตำแหน่งครู
วิทยฐานะ/ระดับ
เกษียณอายุ
นางสาว ณภัสนันทร์ ขวัญศรี
ตำแหน่งครู
วิทยฐานะ/ระดับ
เกษียณอายุ
นางสาว อารยา มาแทน
ตำแหน่งครู
วิทยฐานะ/ระดับ
เกษียณอายุ
นางสาว ปิยรัตน์ รัตนพงศ์
ตำแหน่งครูผู้ช่วย
วิทยฐานะ/ระดับ
เกษียณอายุ
นางสาว มณีกาญจน์ เหมมันต์
ตำแหน่งครูผู้ช่วย
วิทยฐานะ/ระดับ
เกษียณอายุ
นาย นายธนิต ทองนุ่ม
ตำแหน่งลูกจ้างชั่วคราว (นักการภารโรง งบ สพฐ.)
วิทยฐานะ/ระดับ
เกษียณอายุ
รหัสโครงการชื่อโครงการปีโรงเรียน
ปีเจ้าของผลงาน/หน่วยงานเรื่อง/หัวข้อระดับของผลงาน