ทะเบียนโรงเรียน สพป.พัทลุง เขต 2
อนุบาลปากพะยูน
โรงเรียนขนาดกลาง เปิดสอนระดับ ปฐมวัย - ประถมฯ
รหัส
SMIS 8 หลัก93010170
PERCODE 6 หลัก340125
กระทรวง 10 หลัก1093340125
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)อนุบาลปากพะยูน
ชื่อ (อังกฤษ)-
หมู่ที่1
ถนน
หมู่บ้านหมู่ 1 บ้านปากพะยูน
ตำบลปากพะยูน
อำเภอปากพะยูน
จังหวัดพัทลุง
รหัสไปรษณีย์93120
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์074-699143
อีเมล์แอดเดรส93010170@phatthalung2.go.th
เว็บไซต์http://school.phatthalung2.go.th/93010170
คำนวณการเดินทาง

พิกัด


Latitude
7.3524026
Longitude
100.3245744

KM.

นาย ถาวร หนูสงวน
ตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน
วิทยฐานะ/ระดับ
เกษียณอายุ
นาง ณัฐรินีย์ กิ่งเลี่ยน
ตำแหน่งรองผู้อำนวยการโรงเรียน
วิทยฐานะ/ระดับ
เกษียณอายุ
นาง นัยนา เพชรตีบ
ตำแหน่งครู
วิทยฐานะ/ระดับ
เกษียณอายุ
นาง พรทิพย์ มากชุมนุม
ตำแหน่งครู
วิทยฐานะ/ระดับ
เกษียณอายุ
นาง จิระวรรณ วรรณกูล
ตำแหน่งครู
วิทยฐานะ/ระดับ
เกษียณอายุ
นาย บุญนำ นคราวงศ์
ตำแหน่งครู
วิทยฐานะ/ระดับ
เกษียณอายุ
นาง ศิริเพ็ญ จรสิทธิ์
ตำแหน่งครู
วิทยฐานะ/ระดับ
เกษียณอายุ
นาง มลินา เหมาะสง่า
ตำแหน่งครู
วิทยฐานะ/ระดับ
เกษียณอายุ
นาง ฉวีวรรณ บินดิน
ตำแหน่งครู
วิทยฐานะ/ระดับ
เกษียณอายุ
นาย วินัย ธนไพศาลศิลป์
ตำแหน่งครู
วิทยฐานะ/ระดับ
เกษียณอายุ
นางสาว มานี หนุนอนันต์
ตำแหน่งครู
วิทยฐานะ/ระดับ
เกษียณอายุ
นาย ทรงศักดิ์ สันเสมศรี
ตำแหน่งครู
วิทยฐานะ/ระดับ
เกษียณอายุ
นางสาว มนต์ธิดา นุ่นเกลี้ยง
ตำแหน่งครู
วิทยฐานะ/ระดับ
เกษียณอายุ
นาง สุริพร แก้วพูล
ตำแหน่งครู
วิทยฐานะ/ระดับ
เกษียณอายุ
นาย ประเสริฐ สุขหอม
ตำแหน่งครู
วิทยฐานะ/ระดับ
เกษียณอายุ
นางสาว วาสนา สันหมุด
ตำแหน่งครู
วิทยฐานะ/ระดับ
เกษียณอายุ
นาย ณัฐพงศ์ มัธยม
ตำแหน่งครู
วิทยฐานะ/ระดับ
เกษียณอายุ
นางสาว กุไรฉ๊ะ เหตุหาก
ตำแหน่งครู
วิทยฐานะ/ระดับ
เกษียณอายุ
นาง อุมาวดี จันทรโชติ
ตำแหน่งครู
วิทยฐานะ/ระดับ
เกษียณอายุ
นาง สกลรักษณ์ หนูสงวน
ตำแหน่งครู
วิทยฐานะ/ระดับ
เกษียณอายุ
นาย สัมผัส หมื่นหนู
ตำแหน่งครู
วิทยฐานะ/ระดับ
เกษียณอายุ
นาง คีตภัทร จิตรพงษ์
ตำแหน่งครู
วิทยฐานะ/ระดับ
เกษียณอายุ
นางสาว ฑิตยา จันทราทิพย์
ตำแหน่งลูกจ้างชั่วคราว (ครูอัตราจ้าง งบโรงเรียน)
วิทยฐานะ/ระดับ
เกษียณอายุ
นางสาว รุสมีนา เส็นติหย๊ะ
ตำแหน่งลูกจ้างชั่วคราว (ธุรการโรงเรียน)
วิทยฐานะ/ระดับ
เกษียณอายุ
นาง อัจจิมา ฉางดำ
ตำแหน่งลูกจ้างชั่วคราว (ครูพี่เลี้ยง)
วิทยฐานะ/ระดับ
เกษียณอายุ
นางสาว สรัญญา เส็นหีม
ตำแหน่งลูกจ้างชั่วคราว (วิทยากร)
วิทยฐานะ/ระดับ
เกษียณอายุ
นาย ณรงค์ เกษตรกาลาม์
ตำแหน่งลูกจ้างชั่วคราว (นักการภารโรง งบ สพฐ.)
วิทยฐานะ/ระดับ
เกษียณอายุ
รหัสโครงการชื่อโครงการปีโรงเรียน
ปีเจ้าของผลงาน/หน่วยงานเรื่อง/หัวข้อระดับของผลงาน