ทะเบียนโรงเรียน สพป.พัทลุง เขต 2
บ้านควนพระสาครินทร์
โรงเรียนขนาดกลาง เปิดสอนระดับ ปฐมวัย - ประถมฯ
รหัส
SMIS 8 หลัก93010174
PERCODE 6 หลัก340144
กระทรวง 10 หลัก1093340144
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านควนพระสาครินทร์
ชื่อ (อังกฤษ)-
หมู่ที่2
ถนน
หมู่บ้านหมู่ 2 บ้านควนพระ
ตำบลปากพะยูน
อำเภอปากพะยูน
จังหวัดพัทลุง
รหัสไปรษณีย์93120
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์074-697566
อีเมล์แอดเดรส93010174@phatthalung2.go.th
เว็บไซต์http://school.phatthalung2.go.th/93010174
คำนวณการเดินทาง

พิกัด


Latitude
7.377726
Longitude
100.2010908

KM.

นาง นัฐชกมล ฤทธิรณ
ตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน
วิทยฐานะ/ระดับ
เกษียณอายุ
นาง ผาสุก ไชยวรรณ
ตำแหน่งครู
วิทยฐานะ/ระดับ
เกษียณอายุ
นาง สาธิกา ธนะสีลังกูร
ตำแหน่งครู
วิทยฐานะ/ระดับ
เกษียณอายุ
นาง ขนิษฐา ชูสีดำ
ตำแหน่งครู
วิทยฐานะ/ระดับ
เกษียณอายุ
นาย เสรี วิสุทธยะรัตน์
ตำแหน่งครู
วิทยฐานะ/ระดับ
เกษียณอายุ
นาง ยินดี วิสุทธยะรัตน์
ตำแหน่งครู
วิทยฐานะ/ระดับ
เกษียณอายุ
นาง เจือน ทองอินทร์
ตำแหน่งครู
วิทยฐานะ/ระดับ
เกษียณอายุ
นาง ละม้าย ไมตรีจร
ตำแหน่งครู
วิทยฐานะ/ระดับ
เกษียณอายุ
นาง สุพิศ ชูช่วย
ตำแหน่งครู
วิทยฐานะ/ระดับ
เกษียณอายุ
นางสาว ลัดดาวัลย์ บินโต๊ะหีม
ตำแหน่งครูผู้ช่วย
วิทยฐานะ/ระดับ
เกษียณอายุ
นาย อาทิตย์ เจริญสุข
ตำแหน่งครูผู้ช่วย
วิทยฐานะ/ระดับ
เกษียณอายุ
นางสาว นารีรัตน์ ค่ายสงคราม
ตำแหน่งลูกจ้างชั่วคราว (ครูอัตราจ้าง งบหน่วยงานอื่น)
วิทยฐานะ/ระดับ
เกษียณอายุ
นางสาว นาถยา ขันดำ
ตำแหน่งลูกจ้างชั่วคราว (ครูอัตราจ้าง งบหน่วยงานอื่น)
วิทยฐานะ/ระดับ
เกษียณอายุ
นางสาว ชนิดา ศิริวัง
ตำแหน่งลูกจ้างชั่วคราว (ธุรการโรงเรียน)
วิทยฐานะ/ระดับ
เกษียณอายุ
นาย วิรัตน์ บุญเทพ
ตำแหน่งลูกจ้างชั่วคราว (อื่นๆ)
วิทยฐานะ/ระดับ
เกษียณอายุ
รหัสโครงการชื่อโครงการปีโรงเรียน
ปีเจ้าของผลงาน/หน่วยงานเรื่อง/หัวข้อระดับของผลงาน