ทะเบียนโรงเรียน สพป.พัทลุง เขต 2
วัดพระเกิด
โรงเรียนขนาดกลาง เปิดสอนระดับ ปฐมวัย - ประถมฯ
รหัส
SMIS 8 หลัก93010178
PERCODE 6 หลัก340148
กระทรวง 10 หลัก1093340148
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)วัดพระเกิด
ชื่อ (อังกฤษ)-
หมู่ที่4
ถนน
หมู่บ้านหมู่ 4 บ้านพระเกิด
ตำบลฝาละมี
อำเภอปากพะยูน
จังหวัดพัทลุง
รหัสไปรษณีย์93120
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์074-650031
อีเมล์แอดเดรส93010178@phatthalung2.go.th
เว็บไซต์http://school.phatthalung2.go.th/93010178
คำนวณการเดินทาง

พิกัด


Latitude
7.3287109
Longitude
100.2929307

KM.

นาย จรูญ ศรีก่อเกื้อ
ตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน
วิทยฐานะ/ระดับ
เกษียณอายุ
นาง ณฐมน แก้วมณี
ตำแหน่งครู
วิทยฐานะ/ระดับ
เกษียณอายุ
นาง อรวรรณ ศรีสุวรรณโณ
ตำแหน่งครู
วิทยฐานะ/ระดับ
เกษียณอายุ
นางสาว วราภรณ์ ชูประดิษฐ์
ตำแหน่งครู
วิทยฐานะ/ระดับ
เกษียณอายุ
นาง วานิดา ปลื้มภะวัง
ตำแหน่งครู
วิทยฐานะ/ระดับ
เกษียณอายุ
นางสาว รัตนา ฤทธิ์เนียม
ตำแหน่งครู
วิทยฐานะ/ระดับ
เกษียณอายุ
นางสาว นุกูล เพ็งเกตุ
ตำแหน่งครู
วิทยฐานะ/ระดับ
เกษียณอายุ
นางสาว กุลธิดา เกตุแก้ว
ตำแหน่งครูผู้ช่วย
วิทยฐานะ/ระดับ
เกษียณอายุ
นางสาว ปัณฑิตา ธนกาญจน์
ตำแหน่งลูกจ้างชั่วคราว (ครูอัตราจ้าง งบหน่วยงานอื่น)
วิทยฐานะ/ระดับ
เกษียณอายุ
นาง กิตติญาภรณ์ จันทวงศ์
ตำแหน่งลูกจ้างชั่วคราว (ครูอัตราจ้าง งบหน่วยงานอื่น)
วิทยฐานะ/ระดับ
เกษียณอายุ
นางสาว จรินญา ชูสุวรรณ์
ตำแหน่งลูกจ้างชั่วคราว (ธุรการโรงเรียน)
วิทยฐานะ/ระดับ
เกษียณอายุ
รหัสโครงการชื่อโครงการปีโรงเรียน
ปีเจ้าของผลงาน/หน่วยงานเรื่อง/หัวข้อระดับของผลงาน