ทะเบียนโรงเรียน สพป.พัทลุง เขต 2
วัดควนนางพิมพ์
โรงเรียนขนาดเล็ก เปิดสอนระดับ ปฐมวัย - ประถมฯ
รหัส
SMIS 8 หลัก93010179
PERCODE 6 หลัก340149
กระทรวง 10 หลัก1093340149
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)วัดควนนางพิมพ์
ชื่อ (อังกฤษ)-
หมู่ที่5
ถนน
หมู่บ้านหมู่ 5 บ้านควนนางพิมพ์
ตำบลฝาละมี
อำเภอปากพะยูน
จังหวัดพัทลุง
รหัสไปรษณีย์93120
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์074-660510
อีเมล์แอดเดรส93010179@phatthalung2.go.th
เว็บไซต์http://school.phatthalung2.go.th/93010179
คำนวณการเดินทาง

พิกัด


Latitude
7.3534593
Longitude
100.2459018

KM.

นางสาว อัสรีย์ แวมะ
ตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน
วิทยฐานะ/ระดับ
เกษียณอายุ
นางสาว บุษกร สมประสงค์
ตำแหน่งครู
วิทยฐานะ/ระดับ
เกษียณอายุ
นางสาว ไซหนับ ยู่โซะ
ตำแหน่งครู
วิทยฐานะ/ระดับ
เกษียณอายุ
นาง สุภาพ แสงจันทร์
ตำแหน่งครูผู้ช่วย
วิทยฐานะ/ระดับ
เกษียณอายุ
นางสาว รัชญา สังฆเวช
ตำแหน่งครูผู้ช่วย
วิทยฐานะ/ระดับ
เกษียณอายุ
นาง รัฐกานต์ นิลวรรณ
ตำแหน่งลูกจ้างชั่วคราว (ธุรการโรงเรียน)
วิทยฐานะ/ระดับ
เกษียณอายุ
รหัสโครงการชื่อโครงการปีโรงเรียน
ปีเจ้าของผลงาน/หน่วยงานเรื่อง/หัวข้อระดับของผลงาน