ทะเบียนโรงเรียน สพป.พัทลุง เขต 2
วัดนาหม่อม (เชนวิทยา)
โรงเรียนขนาดเล็ก เปิดสอนระดับ ปฐมวัย - ประถมฯ
รหัส
SMIS 8 หลัก93010227
PERCODE 6 หลัก340237
กระทรวง 10 หลัก1093340237
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)วัดนาหม่อม (เชนวิทยา)
ชื่อ (อังกฤษ)-
หมู่ที่5
ถนน
หมู่บ้านหมู่ 5 บ้านนาหม่อม
ตำบลนาปะขอ
อำเภอบางแก้ว
จังหวัดพัทลุง
รหัสไปรษณีย์93140
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์074-650072
อีเมล์แอดเดรส93010227@phatthalung2.go.th
เว็บไซต์http://school.phatthalung2.go.th/93010227
คำนวณการเดินทาง

พิกัด


Latitude
7.4446546
Longitude
100.1889077

KM.

นางสาว อัจราภรณ์ เกตุแก้ว
ตำแหน่งครู
วิทยฐานะ/ระดับ
เกษียณอายุ
นางสาว สุภัทรา มีเสน
ตำแหน่งครู
วิทยฐานะ/ระดับ
เกษียณอายุ
นาง จินตนา เครานวล
ตำแหน่งครู
วิทยฐานะ/ระดับ
เกษียณอายุ
นางสาว ทิพวรรณ เพชรอักษร
ตำแหน่งลูกจ้างชั่วคราว (ครูอัตราจ้าง งบโรงเรียน)
วิทยฐานะ/ระดับ
เกษียณอายุ
นางสาว เนตรนภา สุริยะจันทร์
ตำแหน่งลูกจ้างชั่วคราว (ธุรการโรงเรียน)
วิทยฐานะ/ระดับ
เกษียณอายุ
นาง โสภา ไชยานุกูล
ตำแหน่งลูกจ้างชั่วคราว (นักการภารโรง งบ สพฐ.)
วิทยฐานะ/ระดับ
เกษียณอายุ
รหัสโครงการชื่อโครงการปีโรงเรียน
ปีเจ้าของผลงาน/หน่วยงานเรื่อง/หัวข้อระดับของผลงาน