สพป.พัทลุง เขต 2. กลุ่ม/ศูนย์/เครือข่าย


SMISper-codeกระทรวงชื่อ (ไทย)ตำบลอำเภอกลุ่มนร.ปฐมวัยห้องเรียนนร.ประถมห้องเรียนนร.ม.ต้นห้องเรียนนร.ม.ปลาย&เทียบเท่าห้องเรียนนร.รวมห้องเรียนรวมนร./ห้องครู&บุคลากรฯจัดการเรียนฯเปิดสอน4 ขนาด7 ขนาด
930100503401641093340164 บ้านนาทุ่งโพธิ์คลองเฉลิมกงหราเครือข่ายไพรวัลย์92425312----345162219ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดกลางขนาดที่ 4
930100513401651093340165 บ้านป่าแก่คลองเฉลิมกงหราเครือข่ายไพรวัลย์4821346----18282314ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดกลางขนาดที่ 2
930100523401661093340166 บ้านพูด กรป.กลางคลองเฉลิมกงหราเครือข่ายไพรวัลย์4931446----19392115ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดกลางขนาดที่ 2
930100533401671093340167 บ้านคูคลองเฉลิมกงหราเครือข่ายไพรวัลย์2421446----16882110ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดกลางขนาดที่ 2
930100543401681093340168 บ้านควนประกอบคลองเฉลิมกงหราเครือข่ายไพรวัลย์5221907483--290122423ปกติปฐมวัย - ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 3
930100593401701093340170 บ้านวังปริงชะรัดกงหราเครือข่ายไพรวัลย์232746----9781213ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
930100613401741093340174 วัดควนขี้แรดชะรัดกงหราเครือข่ายไพรวัลย์212686----898118ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1