สพป.พัทลุง เขต 2. กลุ่ม/ศูนย์/เครือข่าย
SMISper-codeกระทรวงชื่อ (ไทย)หมู่ที่บ้านตำบลอำเภอรหัสไปรษณีย์กลุ่มโทรอีเมล์เว็บไซต์ระยะทางถึง สพท.ละติจูดลองจิจูดแผนที่การเดินทาง
930100503401641093340164 บ้านนาทุ่งโพธิ์11หมู่ 11 บ้านนาทุ่งโพธิ์คลองเฉลิมกงหรา93180เครือข่ายไพรวัลย์074-68703293010050@phatthalung2.go.th http://school.phatthalung2.go.th/930100507.39393399.956283
930100513401651093340165 บ้านป่าแก่6หมู่ 6 บ้านป่าแก่คลองเฉลิมกงหรา93180เครือข่ายไพรวัลย์074-60370793010051@phatthalung2.go.th http://school.phatthalung2.go.th/930100517.408426199.9798445
930100523401661093340166 บ้านพูด กรป.กลาง12หมู่ 12 บ้านพูดคลองเฉลิมกงหรา93180เครือข่ายไพรวัลย์074-60369593010052@phatthalung2.go.th http://school.phatthalung2.go.th/930100527.384422899.9786924
930100533401671093340167 บ้านคู14หมู่ 14 บ้านคูคลองเฉลิมกงหรา93180เครือข่ายไพรวัลย์074-60872093010053@phatthalung2.go.th http://school.phatthalung2.go.th/930100537.4365199.9886478
930100543401681093340168 บ้านควนประกอบ3หมู่ 3 บ้านศาลาเม็งคลองเฉลิมกงหรา93180เครือข่ายไพรวัลย์074-60873193010054@phatthalung2.go.th http://school.phatthalung2.go.th/930100547.4521659100.0028845
930100593401701093340170 บ้านวังปริง2หมู่ 2 บ้านวังปริงชะรัดกงหรา93000เครือข่ายไพรวัลย์074-65000793010059@phatthalung2.go.th http://school.phatthalung2.go.th/930100597.28648100.0841
930100613401741093340174 วัดควนขี้แรด7หมู่ 7 บ้านควนขี้แรดชะรัดกงหรา93000เครือข่ายไพรวัลย์074-65000493010061@phatthalung2.go.th http://school.phatthalung2.go.th/930100617.479893499.9754929