สพป.พัทลุง เขต 2. กลุ่ม/ศูนย์/เครือข่าย
SMISper-codeกระทรวงชื่อ (ไทย)หมู่ที่บ้านตำบลอำเภอรหัสไปรษณีย์กลุ่มโทรอีเมล์เว็บไซต์ระยะทางถึง สพท.ละติจูดลองจิจูดแผนที่การเดินทาง
930100723400711093340071 บ้านท่าลาด3หมู่ 3 บ้านท่าลาดควนขนุนเขาชัยสน93130เครือข่ายควนขนุนหานโพธิ์074-69122593010072@phatthalung2.go.th http://school.phatthalung2.go.th/930100727.465386632100.1016757
930100743400731093340073 วัดท่านางพรหม2หมู่ 2 บ้านท่านางพรหมควนขนุนเขาชัยสน93130เครือข่ายควนขนุนหานโพธิ์074-65008793010074@phatthalung2.go.th http://school.phatthalung2.go.th/930100747.4622595100.0757186
930100753400741093340074 วัดชุมประดิษฐ์-หมู่ 9 บ้านสะพานหยีควนขนุนเขาชัยสน93130เครือข่ายควนขนุนหานโพธิ์074-60038393010075@phatthalung2.go.th http://school.phatthalung2.go.th/930100757.504294100.0750308
930100763400751093340075 วัดควนสามโพธิ์5หมู่ 5 บ้านควนสามโพธิ์ควนขนุนเขาชัยสน93130เครือข่ายควนขนุนหานโพธิ์074-60045593010076@phatthalung2.go.th http://school.phatthalung2.go.th/930100767.4974644100.1009452
930100773400691093340069 บ้านไสนายขัน8หมู่ 8 บ้านไสนายขันควนขนุนเขาชัยสน93130เครือข่ายควนขนุนหานโพธิ์074-65001093010077@phatthalung2.go.th http://school.phatthalung2.go.th/930100777.526848333100.0838417
930100783400701093340070 วัดโพธิยาราม4หมู่ 4 บ้านควนยานควนขนุนเขาชัยสน93130เครือข่ายควนขนุนหานโพธิ์074-61438493010078@phatthalung2.go.th http://school.phatthalung2.go.th/930100787.526328333100.110065
930100873400651093340065 วัดหานโพธิ์10หมู่ 10 บ้านหานโพธิ์หานโพธิ์เขาชัยสน93130เครือข่ายควนขนุนหานโพธิ์074-61434293010087@phatthalung2.go.th http://school.phatthalung2.go.th/930100877.528343333100.1325133
930100893400671093340067 ไทยรัฐวิทยา ๒๓ (วัดโคกโหนด)2หมู่ 2 บ้านไสรักษ์หานโพธิ์เขาชัยสน93130เครือข่ายควนขนุนหานโพธิ์074-60806493010089@phatthalung2.go.th http://school.phatthalung2.go.th/930100897.5065486100.1265101
930100923400531093340053 วัดควนโก(ไพศาลประชาอุปถัมภ์)11หมู่ 11 บ้านควนโกหานโพธิ์เขาชัยสน93130เครือข่ายควนขนุนหานโพธิ์074-65001193010092@phatthalung2.go.th http://school.phatthalung2.go.th/930100927.4865662100.1294107
930100933400571093340057 บ้านแหลมดิน (หัสนันท์อุปถัมภ์)6หมู่ 6 บ้านแหลมดินหานโพธิ์เขาชัยสน93000เครือข่ายควนขนุนหานโพธิ์074-61855593010093@phatthalung2.go.th http://school.phatthalung2.go.th/930100937.530605957100.1677387