สพป.พัทลุง เขต 2.
SMISper-codeกระทรวงชื่อ (ไทย)หมู่ที่บ้านตำบลอำเภอรหัสไปรษณีย์กลุ่มโทรอีเมล์เว็บไซต์ระยะทางถึง สพท.ละติจูดลองจิจูดแผนที่การเดินทาง
930100473401581093340158 บ้านพน1หมู่ 1 บ้านพนกงหรากงหรา93180เครือข่ายคีรีรัตน์074-65000093010047@phatthalung2.go.th http://school.phatthalung2.go.th/930100477.505681999.9332446
930100483401591093340159 วัดเขาวงก์2หมู่ 2 บ้านกงหรากงหรากงหรา93180เครือข่ายคีรีรัตน์074-65000193010048@phatthalung2.go.th http://school.phatthalung2.go.th/930100487.496455599.9334111
930100493401621093340162 สามัคคีอนุสรณ์5หมู่ 5 บ้านนอกกงหรากงหรา93180เครือข่ายคีรีรัตน์074-67119893010049@phatthalung2.go.th http://school.phatthalung2.go.th/930100497.469926599.9245021
930100503401641093340164 บ้านนาทุ่งโพธิ์11หมู่ 11 บ้านนาทุ่งโพธิ์คลองเฉลิมกงหรา93180เครือข่ายไพรวัลย์074-68703293010050@phatthalung2.go.th http://school.phatthalung2.go.th/930100507.39393399.956283
930100513401651093340165 บ้านป่าแก่6หมู่ 6 บ้านป่าแก่คลองเฉลิมกงหรา93180เครือข่ายไพรวัลย์074-60370793010051@phatthalung2.go.th http://school.phatthalung2.go.th/930100517.408426199.9798445
930100523401661093340166 บ้านพูด กรป.กลาง12หมู่ 12 บ้านพูดคลองเฉลิมกงหรา93180เครือข่ายไพรวัลย์074-60369593010052@phatthalung2.go.th http://school.phatthalung2.go.th/930100527.384422899.9786924
930100533401671093340167 บ้านคู14หมู่ 14 บ้านคูคลองเฉลิมกงหรา93180เครือข่ายไพรวัลย์074-60872093010053@phatthalung2.go.th http://school.phatthalung2.go.th/930100537.4365199.9886478
930100543401681093340168 บ้านควนประกอบ3หมู่ 3 บ้านศาลาเม็งคลองเฉลิมกงหรา93180เครือข่ายไพรวัลย์074-60873193010054@phatthalung2.go.th http://school.phatthalung2.go.th/930100547.4521659100.0028845
930100563401631093340163 บ้านหน้าวัง8หมู่ 8 บ้านคลองหวะหลังคลองทรายขาวกงหรา93180เครือข่ายคีรีรัตน์074-65000693010056@phatthalung2.go.th http://school.phatthalung2.go.th/930100567.407714799.9552284
930100573401611093340161 อนุบาลกงหรา4หมู่ 4 บ้านไร่เหนือคลองทรายขาวกงหรา93180เครือข่ายคีรีรัตน์074-68712593010057@phatthalung2.go.th http://school.phatthalung2.go.th/930100577.428578199.9328428
930100583401601093340160 บ้านทอนตรน5หมู่ 5 บ้านทอนตรนคลองทรายขาวกงหรา93180เครือข่ายคีรีรัตน์074-68735993010058@phatthalung2.go.th http://school.phatthalung2.go.th/930100587.454133899.9476541
930100593401701093340170 บ้านวังปริง2หมู่ 2 บ้านวังปริงชะรัดกงหรา93000เครือข่ายไพรวัลย์074-65000793010059@phatthalung2.go.th http://school.phatthalung2.go.th/930100597.28648100.0841
930100603401711093340171 บ้านต้นประดู่4หมู่ 4 บ้านต้นประดู่กงหรากงหรา93000เครือข่ายคีรีรัตน์074-61439993010060@phatthalung2.go.th http://school.phatthalung2.go.th/930100607.469606699.9844837
930100613401741093340174 วัดควนขี้แรด7หมู่ 7 บ้านควนขี้แรดชะรัดกงหรา93000เครือข่ายไพรวัลย์074-65000493010061@phatthalung2.go.th http://school.phatthalung2.go.th/930100617.479893499.9754929
930100623401731093340173 วัดพังกิ่ง2หมู่ 2 บ้านพังกิ่งสมหวังกงหรา93180เครือข่ายคีรีรัตน์074-61467993010062@phatthalung2.go.th http://school.phatthalung2.go.th/930100627.506576100.004849
930100633401721093340172 วัดหวัง4หมู่ 4 บ้านสมหวังสมหวังกงหรา93000เครือข่ายคีรีรัตน์074-60520493010063@phatthalung2.go.th http://school.phatthalung2.go.th/930100637.507908699.9842293
930100643400491093340049 อนุบาลเขาชัยสน10หมู่ 10 บ้านเขาชัยสนเขาชัยสนเขาชัยสน93130เครือข่ายมิตรภาพเขาชัยสน074-69111693010064@phatthalung2.go.th http://school.phatthalung2.go.th/930100647.46726441100.1385134
930100653400501093340050 วัดหัวเขาชัยสน3หมู่ 3 บ้านหัวเขาเขาชัยสนเขาชัยสน93130เครือข่ายมิตรภาพเขาชัยสน074-65005793010065@phatthalung2.go.th http://school.phatthalung2.go.th/930100657.434180287100.1290257
930100683400591093340059 บ้านลานช้าง(มิตรภาพ 45)7หมู่ 7 บ้านลานช้างเขาชัยสนเขาชัยสน93130เครือข่ายมิตรภาพเขาชัยสน074-65000893010068@phatthalung2.go.th http://school.phatthalung2.go.th/930100687.4214929100.0686776
930100693400601093340060 บ้านควนโคกยา1หมู่ 1 บ้านควนโคกยาเขาชัยสนเขาชัยสน93130เครือข่ายมิตรภาพเขาชัยสน074-61423493010069@phatthalung2.go.th http://school.phatthalung2.go.th/930100697.39783367100.10441
930100703400761093340076 บ้านเทพราช6หมู่ 6 บ้านเกาะอ้ายเถี้ยมเขาชัยสนเขาชัยสน93130เครือข่ายมิตรภาพเขาชัยสน074-65005893010070@phatthalung2.go.th http://school.phatthalung2.go.th/930100707.4390603100.0993224
930100713400771093340077 บ้านท่านางพรหม (ธนาคารกรุงเทพ 8)8หมู่ 8 บ้านหัวหรั่งเขาชัยสนเขาชัยสน93130เครือข่ายมิตรภาพเขาชัยสน074-64152893010071@phatthalung2.go.th http://school.phatthalung2.go.th/930100717.4433309100.079989
930100723400711093340071 บ้านท่าลาด3หมู่ 3 บ้านท่าลาดควนขนุนเขาชัยสน93130เครือข่ายควนขนุนหานโพธิ์074-69122593010072@phatthalung2.go.th http://school.phatthalung2.go.th/930100727.465386632100.1016757
930100743400731093340073 วัดท่านางพรหม2หมู่ 2 บ้านท่านางพรหมควนขนุนเขาชัยสน93130เครือข่ายควนขนุนหานโพธิ์074-65008793010074@phatthalung2.go.th http://school.phatthalung2.go.th/930100747.4622595100.0757186
930100753400741093340074 วัดชุมประดิษฐ์-หมู่ 9 บ้านสะพานหยีควนขนุนเขาชัยสน93130เครือข่ายควนขนุนหานโพธิ์074-60038393010075@phatthalung2.go.th http://school.phatthalung2.go.th/930100757.504294100.0750308
930100763400751093340075 วัดควนสามโพธิ์5หมู่ 5 บ้านควนสามโพธิ์ควนขนุนเขาชัยสน93130เครือข่ายควนขนุนหานโพธิ์074-60045593010076@phatthalung2.go.th http://school.phatthalung2.go.th/930100767.4974644100.1009452
930100773400691093340069 บ้านไสนายขัน8หมู่ 8 บ้านไสนายขันควนขนุนเขาชัยสน93130เครือข่ายควนขนุนหานโพธิ์074-65001093010077@phatthalung2.go.th http://school.phatthalung2.go.th/930100777.526848333100.0838417
930100783400701093340070 วัดโพธิยาราม4หมู่ 4 บ้านควนยานควนขนุนเขาชัยสน93130เครือข่ายควนขนุนหานโพธิ์074-61438493010078@phatthalung2.go.th http://school.phatthalung2.go.th/930100787.526328333100.110065
930100793400621093340062 บ้านควนหมอทอง4หมู่ 4 บ้านไร่ลุ่มโคกม่วงเขาชัยสน93130เครือข่ายมิตรภาพเขาชัยสน074-61423693010079@phatthalung2.go.th http://school.phatthalung2.go.th/930100797.4303715100.0274772
930100803400631093340063 บ้านเกาะทองสม10หมู่ 10 บ้านเกาะทองสมโคกม่วงเขาชัยสน93130เครือข่ายมิตรภาพเขาชัยสน074-65008893010080@phatthalung2.go.th http://school.phatthalung2.go.th/930100807.38707656100.0724993
930100813400641093340064 บ้านควนยวน9หมู่ 9 บ้านควนยวนโคกม่วงเขาชัยสน93130เครือข่ายมิตรภาพเขาชัยสน074-67514893010081@phatthalung2.go.th http://school.phatthalung2.go.th/930100817.402865100.0515448
930100823400781093340078 วัดท่าควาย5หมู่ 5 บ้านท่าควายโคกม่วงเขาชัยสน93130เครือข่ายมิตรภาพเขาชัยสน074-64150293010082@phatthalung2.go.th http://school.phatthalung2.go.th/930100827.453313100.0491745
930100833400611093340061 บ้านโคกม่วง (ดำประชาอุทิศ)3หมู่ 3 บ้านโคกม่วงโคกม่วงเขาชัยสน93130เครือข่ายมิตรภาพเขาชัยสน074-67519193010083@phatthalung2.go.th http://school.phatthalung2.go.th/930100837.4209322100.0361707
930100853400541093340054 วัดแหลมจองถนน1หมู่ 1 บ้านแหลมจองถนนจองถนนเขาชัยสน93130เครือข่ายมิตรภาพเขาชัยสน074-67553893010085@phatthalung2.go.th http://school.phatthalung2.go.th/930100857.4900558100.2227498
930100863400551093340055 วัดแตระ (ปาลานุเคราะห์)6หมู่ 6 บ้านแตระจองถนนเขาชัยสน93130เครือข่ายมิตรภาพเขาชัยสน074-65006093010086@phatthalung2.go.th http://school.phatthalung2.go.th/930100867.4791205100.1923135
930100873400651093340065 วัดหานโพธิ์10หมู่ 10 บ้านหานโพธิ์หานโพธิ์เขาชัยสน93130เครือข่ายควนขนุนหานโพธิ์074-61434293010087@phatthalung2.go.th http://school.phatthalung2.go.th/930100877.528343333100.1325133
930100893400671093340067 ไทยรัฐวิทยา ๒๓ (วัดโคกโหนด)2หมู่ 2 บ้านไสรักษ์หานโพธิ์เขาชัยสน93130เครือข่ายควนขนุนหานโพธิ์074-60806493010089@phatthalung2.go.th http://school.phatthalung2.go.th/930100897.5065486100.1265101
930100923400531093340053 วัดควนโก(ไพศาลประชาอุปถัมภ์)11หมู่ 11 บ้านควนโกหานโพธิ์เขาชัยสน93130เครือข่ายควนขนุนหานโพธิ์074-65001193010092@phatthalung2.go.th http://school.phatthalung2.go.th/930100927.4865662100.1294107
930100933400571093340057 บ้านแหลมดิน (หัสนันท์อุปถัมภ์)6หมู่ 6 บ้านแหลมดินหานโพธิ์เขาชัยสน93000เครือข่ายควนขนุนหานโพธิ์074-61855593010093@phatthalung2.go.th http://school.phatthalung2.go.th/930100937.530605957100.1677387
930100943401781093340178 บ้านคลองใหญ่1หมู่ 1 บ้านคลองใหญ่คลองใหญ่ตะโหมด93160เครือข่ายตะโหมด074-61022293010094@phatthalung2.go.th http://school.phatthalung2.go.th/930100947.2902018100.0801066
930100953401791093340179 บ้านท่าเชียด10หมู่ 10 บ้านท่าเชียดคลองใหญ่ตะโหมด93160เครือข่ายตะโหมด074-60163493010095@phatthalung2.go.th http://school.phatthalung2.go.th/930100957.2538987100.082443
930100963401801093340180 บ้านพรุนายขาว7หมู่ 7 บ้านห้วยตอคลองใหญ่ตะโหมด93160เครือข่ายตะโหมด074-66030393010096@phatthalung2.go.th http://school.phatthalung2.go.th/930100967.2723828100.1057696
930100973401861093340186 บ้านทุ่งหนองสิบบาท6หมู่ 6 บ้านทุ่งหนองสิบบาทคลองใหญ่ตะโหมด93160เครือข่ายตะโหมด074-65009093010097@phatthalung2.go.th http://school.phatthalung2.go.th/930100977.3024993100.1128465
930100983401751093340175 วัดตะโหมด (หมุนคณานุสรณ์)4หมู่ 4 บ้านตะโหมดตะโหมดตะโหมด93160เครือข่ายตะโหมด074-63240793010098@phatthalung2.go.th http://school.phatthalung2.go.th/930100987.2880481100.0508143
930100993401761093340176 บ้านหัวช้าง5หมู่ 5 บ้านหัวช้างตะโหมดตะโหมด93160เครือข่ายตะโหมด074-65002393010099@phatthalung2.go.th http://school.phatthalung2.go.th/930100997.3249983100.0345268
930101003401771093340177 วัดโหล๊ะจันกระ6หมู่ 6 บ้านโหล๊ะจันกระตะโหมดตะโหมด93160เครือข่ายตะโหมด074-61431893010100@phatthalung2.go.th http://school.phatthalung2.go.th/930101007.331763699.9996046
930101013401841093340184 บ้านควนอินนอโม7หมู่ 7 บ้านควนอินนอโมตะโหมดตะโหมด93160เครือข่ายตะโหมด074-65008993010101@phatthalung2.go.th http://school.phatthalung2.go.th/930101017.346101659100.0499153
930101023401831093340183 บ้านด่านโลด3หมู่ 3 บ้านด่านโลดแม่ขรีตะโหมด93160เครือข่ายตะโหมด074-60143793010102@phatthalung2.go.th http://school.phatthalung2.go.th/930101027.3414267100.0824331
930101033401851093340185 บ้านร่มโพธิ์ไทร4หมู่ 4 บ้านร่มโพธิ์ไทรแม่ขรีตะโหมด93160เครือข่ายตะโหมด074-63203493010103@phatthalung2.go.th http://school.phatthalung2.go.th/930101037.33583100.091987
930101043401811093340181 บ้านแม่ขรี(สวิงประชาสรรค์)1หมู่ 1 บ้านแม่ขรีแม่ขรีตะโหมด93160เครือข่ายตะโหมด074-69521593010104@phatthalung2.go.th http://school.phatthalung2.go.th/930101047.3499561100.1322011
930101053401821093340182 วัดปลักปอม5หมู่ 5 บ้านปลักปอมแม่ขรีตะโหมด93160เครือข่ายตะโหมด074-63238593010105@phatthalung2.go.th http://school.phatthalung2.go.th/930101057.3186458100.0882766
930101523401391093340139 วัดสุภาษิตาราม1หมู่ 1 บ้านเกาะแกงเกาะนางคำปากพะยูน93120เครือข่ายสองเกาะ074-61872093010152@phatthalung2.go.th http://school.phatthalung2.go.th/930101527.3407412100.3686168
930101533401401093340140 วัดแหลมดินสอ2หมู่ 2 บ้านเกาะยวนเกาะนางคำปากพะยูน93120เครือข่ายสองเกาะ074-61880293010153@phatthalung2.go.th http://school.phatthalung2.go.th/930101537.3241715100.4061485
930101543401411093340141 บ้านท่าเนียน3หมู่ 3 บ้านท่าเนียนเกาะนางคำปากพะยูน93120เครือข่ายสองเกาะ074-65002893010154@phatthalung2.go.th http://school.phatthalung2.go.th/930101547.274302587100.3912747
930101553401421093340142 บ้านเกาะนางคำ8หมู่ 8 บ้านเกาะนางคำเกาะนางคำปากพะยูน93120เครือข่ายสองเกาะ074-61983493010155@phatthalung2.go.th http://school.phatthalung2.go.th/930101557.369845908100.3941826
930101563401431093340143 บ้านเกาะนางคำเหนือ5หมู่ 5 บ้านเกาะนางคำหนือเกาะนางคำปากพะยูน93120เครือข่ายสองเกาะ074-65135193010156@phatthalung2.go.th http://school.phatthalung2.go.th/930101567.3958067100.3677786
930101573401511093340151 บ้านเกาะหมาก6หมู่ 6 บ้านเกาะหมากเกาะหมากปากพะยูน93120เครือข่ายสองเกาะ074-65005693010157@phatthalung2.go.th http://school.phatthalung2.go.th/930101577.3717855100.3394403
930101583401521093340152 บ้านเกาะเสือ8หมู่ 8 บ้านเกาะเสือเกาะหมากปากพะยูน93120เครือข่ายสองเกาะ074-65002993010158@phatthalung2.go.th http://school.phatthalung2.go.th/930101587.437322100.367683
930101593401531093340153 บ้านปากบางนาคราช5หมู่ 5 บ้านปากบางนาคราชเกาะหมากปากพะยูน93120เครือข่ายสองเกาะ074-65003093010159@phatthalung2.go.th http://school.phatthalung2.go.th/930101597.39916100.343918
930101603401541093340154 บ้านเกาะโคบ4หมู่ 4 บ้านเกาะโคบเกาะหมากปากพะยูน93120เครือข่ายสองเกาะ074-65009693010160@phatthalung2.go.th http://school.phatthalung2.go.th/930101607.48797326100.3721237
930101613401551093340155 บ้านท่าวา1หมู่ 1 บ้านท่าวาเกาะหมากปากพะยูน93120เครือข่ายสองเกาะ074-65007393010161@phatthalung2.go.th http://school.phatthalung2.go.th/9301016120.7972014317.578125
930101623401561093340156 บ้านช่องฟืน2หมู่ 2 บ้านช่องฟืนเกาะหมากปากพะยูน93120เครือข่ายสองเกาะ074-65010593010162@phatthalung2.go.th http://school.phatthalung2.go.th/9301016220.7972014317.578125
930101633401571093340157 วัดบ้านแหลมกรวด (อินทรประดิษฐ์)3หมู่ 3 บ้านแหลมกรวดเกาะหมากปากพะยูน93120เครือข่ายสองเกาะ074-61467893010163@phatthalung2.go.th http://school.phatthalung2.go.th/930101637.481968262100.3423648
930101643401341093340134 บ้านโคกทราย5หมู่ 5 บ้านโคกทรายดอนทรายปากพะยูน93120เครือข่ายรังสีตรีมิตร074-67653693010164@phatthalung2.go.th http://school.phatthalung2.go.th/930101647.487494885100.8907127
930101653401371093340137 วัดไทรพอน9หมู่ 9 บ้านไทรพอนดอนประดู่ปากพะยูน93120เครือข่ายรังสีตรีมิตร074-67622893010165@phatthalung2.go.th http://school.phatthalung2.go.th/930101657.2760042100.2863579
930101663401321093340132 วัดควนเผยอ10หมู่ 10 บ้านควนเผยอดอนประดู่ปากพะยูน93120เครือข่ายรังสีตรีมิตร074-61872693010166@phatthalung2.go.th http://school.phatthalung2.go.th/930101667.2590558100.2986561
930101673401331093340133 บ้านดอนประดู่4หมู่ 4 บ้านดอนประดู่ดอนประดู่ปากพะยูน93120เครือข่ายรังสีตรีมิตร074-61870793010167@phatthalung2.go.th http://school.phatthalung2.go.th/930101677.2635782100.324505
930101683401281093340128 วัดหัวควน3หมู่ 3 บ้านหัวควนดอนประดู่ปากพะยูน93120เครือข่ายรังสีตรีมิตร074-69913593010168@phatthalung2.go.th http://school.phatthalung2.go.th/930101687.3064719100.3423827
930101693401271093340127 บ้านโพธิ์ (ชุมคณานุสรณ์)4หมู่ 4 บ้านโพธิ์ปากพะยูนปากพะยูน93120เครือข่ายพันธปัญญา074-69922793010169@phatthalung2.go.th http://school.phatthalung2.go.th/930101697.3338518100.335491
930101703401251093340125 อนุบาลปากพะยูน1หมู่ 1 บ้านปากพะยูนปากพะยูนปากพะยูน93120เครือข่ายพันธปัญญา074-69914393010170@phatthalung2.go.th http://school.phatthalung2.go.th/930101707.3524026100.3245744
930101713401261093340126 ปากพะยูน1หมู่ 1 บ้านหัวฝาดปากพะยูนปากพะยูน93120เครือข่ายพันธปัญญา074-69905993010171@phatthalung2.go.th http://school.phatthalung2.go.th/930101717.3459718100.3183905
930101723401501093340150 วัดโรจนาราม11หมู่ 11 บ้านเพ็งอาดฝาละมีปากพะยูน93120เครือข่ายพันธปัญญา086-291592593010172@phatthalung2.go.th http://school.phatthalung2.go.th/930101727.3927079100.2188987
930101733401291093340129 วัดฝาละมี1หมู่ 1 บ้านฝาละมีฝาละมีปากพะยูน93120เครือข่ายพันธปัญญา074-69906293010173@phatthalung2.go.th http://school.phatthalung2.go.th/930101737.318899100.2882794
930101743401441093340144 บ้านควนพระสาครินทร์2หมู่ 2 บ้านควนพระปากพะยูนปากพะยูน93120เครือข่ายพันธปัญญา074-69756693010174@phatthalung2.go.th http://school.phatthalung2.go.th/930101747.377726100.2010908
930101753401451093340145 บ้านแหลม8หมู่ 8 บ้านแหลมไก่ผู้ฝาละมีปากพะยูน93120เครือข่ายพันธปัญญา074-61898293010175@phatthalung2.go.th http://school.phatthalung2.go.th/930101757.3828565100.2697466
930101763401461093340146 วัดบางขวน6หมู่ 6 บ้านวัดบางขวนฝาละมีปากพะยูน93120เครือข่ายพันธปัญญา074-65001793010176@phatthalung2.go.th http://school.phatthalung2.go.th/930101767.3828511100.2697444
930101773401471093340147 บ้านบางมวง3หมู่ 3 บ้านบางมวงฝาละมีปากพะยูน93120เครือข่ายพันธปัญญา074-60175693010177@phatthalung2.go.th http://school.phatthalung2.go.th/930101777.3614056100.2744134
930101783401481093340148 วัดพระเกิด4หมู่ 4 บ้านพระเกิดฝาละมีปากพะยูน93120เครือข่ายพันธปัญญา074-65003193010178@phatthalung2.go.th http://school.phatthalung2.go.th/930101787.3287109100.2929307
930101793401491093340149 วัดควนนางพิมพ์5หมู่ 5 บ้านควนนางพิมพ์ฝาละมีปากพะยูน93120เครือข่ายพันธปัญญา074-66051093010179@phatthalung2.go.th http://school.phatthalung2.go.th/930101797.3534593100.2459018
930101803401301093340130 บ้านม่วงทวน3หมู่ 3 บ้านม่วงทวนหารเทาปากพะยูน93120เครือข่ายรังสีตรีมิตร074-84340393010180@phatthalung2.go.th http://school.phatthalung2.go.th/930101807.322287100.301743
930101813401311093340131 บ้านหารเทา (จรุงราษฎร์ดำเนิน)2หมู่ 2 บ้านหารเทาหารเทาปากพะยูน93120เครือข่ายรังสีตรีมิตร074-67606193010181@phatthalung2.go.th http://school.phatthalung2.go.th/930101817.2973056100.2697191
930101823401351093340135 สำนักสงฆ์ห้วยเรือ4หมู่ 4 บ้านห้วยเรือหารเทาปากพะยูน93120เครือข่ายรังสีตรีมิตร074-61875993010182@phatthalung2.go.th http://school.phatthalung2.go.th/930101827.25399837100.2480446
930101833401361093340136 บ้านทะเลเหมียง9หมู่ 9 บ้านทะเลเหมียงหารเทาปากพะยูน93120เครือข่ายรังสีตรีมิตร074-67609793010183@phatthalung2.go.th http://school.phatthalung2.go.th/930101837.2864703100.2448262
930101843401381093340138 บ้านควนนกหว้า10หมู่ 10 บ้านควนนกหว้าหารเทาปากพะยูน93120เครือข่ายรังสีตรีมิตร074-65007993010184@phatthalung2.go.th http://school.phatthalung2.go.th/930101847.25780976100.2082396
930101973402121093340212 วัดควนเพ็ง6หมู่ 6 บ้านโคกทรายโคกทรายป่าบอน93170เครือข่ายบูรพาป่าบอน074-60197693010197@phatthalung2.go.th http://school.phatthalung2.go.th/930101977.2315326100.2930073
930101983402141093340214 บ้านควนแหวง7หมู่ 7 บ้านโคกทรายโคกทรายป่าบอน93170เครือข่ายบูรพาป่าบอน074-66046093010198@phatthalung2.go.th http://school.phatthalung2.go.th/930101987.2216853100.2399161
930101993402151093340215 วัดโคกตะเคียน3หมู่ 3 บ้านพรุพ้อโคกทรายป่าบอน93170เครือข่ายทุ่งธงทอง074-61444993010199@phatthalung2.go.th http://school.phatthalung2.go.th/930101997.191382100.2114575
930102003402161093340216 วัดพรุพ้อ12หมู่ 12 บ้านพรุพ้อโคกทรายป่าบอน93180เครือข่ายบูรพาป่าบอน074-61466093010200@phatthalung2.go.th http://school.phatthalung2.go.th/930102007.194319100.2363068
930102013402171093340217 บ้านควนหินแท่น9หมู่ 9 บ้านหินแท่นโคกทรายป่าบอน93170เครือข่ายบูรพาป่าบอน074-61867093010201@phatthalung2.go.th http://school.phatthalung2.go.th/930102017.2156409100.2022572
930102023402061093340206 บ้านทุ่งคลองควาย2หมู่ 2 บ้านทุ่งคลองควายทุ่งนารีป่าบอน93170เครือข่ายทุ่งธงทอง074-61896893010202@phatthalung2.go.th http://school.phatthalung2.go.th/930102027.2364532100.1670442
930102033402081093340208 บ้านโหล๊ะหาร7หมู่ 7 บ้านโหล๊ะหารทุ่งนารีป่าบอน93170เครือข่ายทุ่งธงทอง074-61432093010203@phatthalung2.go.th http://school.phatthalung2.go.th/930102037.1660393100.0999019
930102043402111093340211 บ้านยางขาคีม6หมู่ 6 บ้านยางขาคีมทุ่งนารีป่าบอน93170เครือข่ายทุ่งธงทอง074-65008093010204@phatthalung2.go.th http://school.phatthalung2.go.th/930102047.2007129100.1244155
930102053402131093340213 บ้านทุ่งนารี3หมู่ 3 บ้านทุ่งนารีทุ่งนารีป่าบอน93170เครือข่ายทุ่งธงทอง074-65003493010205@phatthalung2.go.th http://school.phatthalung2.go.th/930102057.191162100.1683461
930102063401991093340199 บ้านห้วยทราย (มิตรภาพที่ 150)3หมู่ 3 บ้านห้วยทรายป่าบอนป่าบอน93170เครือข่ายบูรพาป่าบอน074-62517293010206@phatthalung2.go.th http://school.phatthalung2.go.th/930102067.2985609100.154012
930102073402001093340200 วัดป่าบอนต่ำ(ระแบบ-ถวิลประชาสรรค์)7หมู่ 7 บ้านป่าบอนต่ำป่าบอนป่าบอน93170เครือข่ายบูรพาป่าบอน074-62521593010207@phatthalung2.go.th http://school.phatthalung2.go.th/930102077.302972100.1839552
930102083402031093340203 อนุบาลป่าบอน10หมู่ 10 บ้านป่าบอนเหนือป่าบอนป่าบอน93170เครือข่ายบูรพาป่าบอน074-62543593010208@phatthalung2.go.th http://school.phatthalung2.go.th/930102087.2877293100.1753674
930102093402041093340204 วัดท่าดินแดง4หมู่ 4 บ้านท่าดินแดงออกวังใหม่ป่าบอน93170เครือข่ายบูรพาป่าบอน074-61870093010209@phatthalung2.go.th http://school.phatthalung2.go.th/930102097.338154100.202308
930102103402011093340201 บ้านน้ำตกหมู่ 1 บบ้านน้ำตกวังใหม่ป่าบอน93170เครือข่ายบูรพาป่าบอน074-84175793010210@phatthalung2.go.th http://school.phatthalung2.go.th/930102107.3153553100.2473817
930102113402021093340202 วัดควนเคี่ยม2หมู่ 2 บ้านควนเคี่ยมวังใหม่ป่าบอน93170เครือข่ายบูรพาป่าบอน074-65003593010211@phatthalung2.go.th http://school.phatthalung2.go.th/930102117.351578100.2252236
930102133402071093340207 บ้านหนองธง2หมู่ 2 บ้านหนองธงหนองธงป่าบอน93170เครือข่ายทุ่งธงทอง074-68573893010213@phatthalung2.go.th http://school.phatthalung2.go.th/930102137.2480385100.1112516
930102143402091093340209 มิตรมวลชน ๑6หมู่ 6 บ้านเขาจันทร์หนองธงป่าบอน93170เครือข่ายทุ่งธงทอง074-61466493010214@phatthalung2.go.th http://school.phatthalung2.go.th/930102147.2021075100.0909649
930102153402101093340210 บ้านเหมืองตะกั่ว1หมู่ 1 บ้านเหมืองตะกั่วหนองธงป่าบอน93170เครือข่ายทุ่งธงทอง074-61432193010215@phatthalung2.go.th http://school.phatthalung2.go.th/930102157.2177674100.081497
930102163402421093340242 บ้านโคกสัก2หมู่ 2 บ้านโคกสักโคกสักบางแก้ว93140เครือข่ายบางแก้ว074-60803693010216@phatthalung2.go.th http://school.phatthalung2.go.th/930102167.3966712100.1544952
930102173402451093340245 วัดลอน3หมู่ 3 บ้านลอนโคกสักบางแก้ว93140เครือข่ายบางแก้ว074-65006693010217@phatthalung2.go.th http://school.phatthalung2.go.th/930102177.368093100.166467
930102183402471093340247 บ้านต้นสน4หมู่ 4 บ้านต้นสนโคกสักบางแก้ว93160เครือข่ายบางแก้ว074-65002593010218@phatthalung2.go.th http://school.phatthalung2.go.th/930102187.3963422100.1273968
930102193402351093340235 วัดรัตนวราราม6หมู่ 6 บ้านตลาดบางแก้วท่ามะเดื่อบางแก้ว93140เครือข่ายบางแก้ว074-69716693010219@phatthalung2.go.th http://school.phatthalung2.go.th/930102197.4261423100.1732524
930102203402361093340236 วัดสังฆวราราม3หมู่ 3 บ้านสังเขย่าท่ามะเดื่อบางแก้ว93140เครือข่ายบางแก้ว074-65006893010220@phatthalung2.go.th http://school.phatthalung2.go.th/930102207.4598185100.1637648
930102213402441093340244 วัดปัณณาราม2หมู่ 2 บ้านเกาะประดู่ท่ามะเดื่อบางแก้ว93140เครือข่ายบางแก้ว074-65002793010221@phatthalung2.go.th http://school.phatthalung2.go.th/930102217.4323923100.1597814
930102233402411093340241 อนุบาลบางแก้ว1หมู่ 1 บางแก้วท่ามะเดื่อบางแก้ว93140เครือข่ายบางแก้ว074-69716793010223@phatthalung2.go.th http://school.phatthalung2.go.th/930102237.4205336100.1751499
930102243402461093340246 บ้านหาดไข่เต่า11หมู่ 11 บ้านหาดไข่เต่านาปะขอบางแก้ว93140เครือข่ายบางแก้ว074-61467293010224@phatthalung2.go.th http://school.phatthalung2.go.th/930102247.4381198100.2327982
930102253402391093340239 วัดนาปะขอ4หมู่ 4 บ้านนาปะขอนาปะขอบางแก้ว93140เครือข่ายบางแก้ว074-65007193010225@phatthalung2.go.th http://school.phatthalung2.go.th/930102257.458486667100.2081883
930102263402401093340240 วัดโตนด7หมู่ 7 บ้านวัดโตนดนาปะขอบางแก้ว93140เครือข่ายบางแก้ว086-690752493010226@phatthalung2.go.th http://school.phatthalung2.go.th/930102267.4707516100.1845993
930102273402371093340237 วัดนาหม่อม (เชนวิทยา)5หมู่ 5 บ้านนาหม่อมนาปะขอบางแก้ว93140เครือข่ายบางแก้ว074-65007293010227@phatthalung2.go.th http://school.phatthalung2.go.th/930102277.4446546100.1889077
930102283402381093340238 บ้านปากพล9หมู่ 9 บ้านปากพลนาปะขอบางแก้ว93140เครือข่ายบางแก้ว074-65006993010228@phatthalung2.go.th http://school.phatthalung2.go.th/930102287.4602541100.2199981